Privacy verklaring

Privacy verklaring John Meijer Custom Install
Wij zijn John Meijer Custom Install. Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar soms hebben we persoonlijke gegevens van u nodig. In deze verklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Deze privacy policy is van toepassing op onze website www.JMCI.nl (de “Website”) en de diensten die wij aanbieden; advisering in en verkoop van video-, audio- en beveiligingsinstallaties, alsmede de installatie van voorbedoelde appartauur (de “Diensten”). Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “Relevante Wetgeving”).
Persoonsgegevens
Om onze Website en Diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip “persoonsgegeven” wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Relevante Wetgeving.
Uw toestemming
We kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u onze website bezoekt, gebruik maakt van onze diensten of als u contact met ons opneemt. Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat we uw toestemming vragen via deze privacy policy. Verder zullen we uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij we daartoe wettelijk verplicht zijn.
 
Welke gegevens verzamelen wij en wat doen we ermee?
Om gebruik te maken van onze website en diensten hebben wij de volgende gegevens van u nodig:
– Uw naam
– Uw geslacht
– Uw adresgegevens
– Uw woonplaats
– Uw telefoonnummer
– Uw e-mailadres
– Uw IP-adres
Deze gegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te kunnen nemen, u een aanbieding te kunnen doen, om uw opdracht aan te kunnen nemen, om onze werkzaamheden uit te voeren en om u garantie en service te kunnen verlenen.
We verzamelen ook wat informatie van u die niet persoonlijk is als u onze Website gebruikt, zoals:
– De naam van de browser die u gebruikt
– Het besturingssysteem dat u gebruikt
– De service provider waarmee u internettoegang heeft
Op www.JMCI.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Als uw browser uw IP-adres, gebruikersnaam, tijdstip van opvraging meestuurt, dan gebruiken wij die voor de statistieken van onze website en om de werking van onze website gebruikersvriendelijker te maken. We kunnen dan zien hoe vaak en wanneer mijn site bezocht wordt, maar niet door wie. Die gegevens worden zoveel mogelijk anoniem gemaakt.
 
Beveiliging
We doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:
– Encryptie (versleuteling) van digitale bestanden die persoonsgegevens bevatten
– Beveiliging van netwerkverbindingen met Secure Socket Layer (SSL), of een vergelijkbare technologie
– De toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben
– Back-ups van de gegevens
Bewaartermijn
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan we ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven.
 
Verwerkers
Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan een ICT bedrijf of ons accountantskantoor . Deze partijen zijn “verwerkers” in de zin van de Relevante Wetgeving.
Doorgifte
Wij zullen uw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens.
Zonder uw toestemming zullen we uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn.
 
Links
Op onze Website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.
 
Cookies
Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in uw apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.
We kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze Website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de Website snel is, u onze Website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze Website kunnen opsporen.
U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze Website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze Website mogelijk minder goed. Voor meer informatie kunt u ons cookiestatement nalezen: www.JMCI.nl/cookiestatement
 
Wijziging van de privacy policy
Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze Website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen gebruikers die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan op de hoogte brengen bij wijzigingen. Als u niet geregistreerd staat als gebruiker raden wij u aan de Website en deze verklaring regelmatig te raadplegen.

 

Uw rechten
De gegevens die we van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:
– U mag ons vragen om inzage in uw gegevens;
– U mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van uw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van u bewaren in een register of op een zwarte lijst;
– U mag ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoef te doen;
– U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
– U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
– U mag uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van u verwerken.

 

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.
John Meijer Custom Install
Boekweitstraat 27
5388 CA Nistelrode
KvK-nummer: 17225045
info@jmci.nl